Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op www.houtbouwliessel.nl. Door het bezoek aan www.houtbouwliessel.nl en gebruik van de aangeboden informatie, stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik van www.houtbouwliessel.nl

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Houtbouw Liessel neemt zorgvuldigheid in acht bij het onderhouden van deze website. Zij staan niet in voor volledigheid en juistheid en van de aangeboden informatie.

Informatie van derden, producten en diensten

www.houtbouwliessel.nl verwijst met links naar websites van derden. www.houtbouwliessel.nl aanvaart geen aansprakelijkheid en geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van deze websites.

Informatie gebruiken

www.houtbouwliessel.nl behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de aangeboden informatie. Het is niet toegestaan informatie op deze website verder te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande toestemming van ons. U mag informatie van deze website voor eigen persoonlijk gebruik wel afdrukken en/of downloaden.

Wijzigingen

Houtbouw Liessel behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie te allen tijde te wijzigen.


Privacy statement

Om een eventuele aanvraag voor informatie correct af te handelen, hebben we een aantal persoonsgegevens van u nodig. Wilt u dat deze gegevens niet in ons relatiebestand worden opgenomen dan kunt u dit bij ons melden. www.houtbouwliessel.nl maakt gebruik van Google Analytics.  De opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt om www.houtbouwliessel.nl beter af te stemmen op de behoefte van de bezoeker.

Email
Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van Houtbouw Liessel B.V. zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Houtbouw Liessel geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt Houtbouw Liessel u contact op te nemen met de verzender, dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Houtbouw Liessel u op de onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen). Houtbouw Liessel B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17242647. Op al onze overeenkomsten, diensten, bevestigingen en leveringen zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Houtbouw Liessel van toepassing. Deze zijn hier te downloaden.

Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.


Colofon

Vormgeving:     Weemen Drukwerk & Communicatie, www.weemen.nl
Bouw:                 Weemen Drukwerk & Communicatie, www.weemen.nl
Tekst:                 Houtbouw Liessel
Beeld:                Houtbouw Liessel

 

left right